x
Video lưu trữ
Giáo họ Bắc Tỉnh Dâng Hoa tại Vương Cung...
GIÁP NAM DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 2017
GIÁP BẮC DÂNG HOA - THÁNG 5/2017
LỜI CẢM ƠN CỦA CHA GIUSE ĐINH NGỌC CẢNH,...
Thánh lễ làm phép Dầu tại Đền Thánh Sa...
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ...