GIÁO DÂN

CÁO PHÓ

Ngày đăng:17-08-2017 |2:31 PM | 3447 Lượt xem

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống”(Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh
Gia đình chúng tôi trân trọng báo tin:

CỤ TRƯỞNG GIUSE ĐINH NGỌC THIÊM

Sinh năm 1935
Tại: Xóm Bắc, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định
Đã được ra đi về Nhà Chúa vào lúc 04 giờ 00 ngày 17 tháng 08 năm 2017
(Tức ngày 26 tháng 6 năm Đinh Dậu)
Tại Giáo xóm Bắc, Giáo họ nhà xứ Phú Nhai
HƯỞNG THỌ 83 tUỔI

Chương trình Tang lễ
Thứ Sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017
8giờ - 8giờ 30: Phát tang
8g30 – 22g00: Phúng viếng và cầu nguyện
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2017
6giờ - 7g30: Phúng viếng và cầu nguyện
7giờ 30: Lễ tiễn biệt
Sau đó di quan tới Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai
Thánh lễ An táng vào lúc 8 giờ 00 ngày 19 tháng 08 năm 2017
tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai
Sau Thánh lễ, thi hài Cụ Trưởng Giuse được an táng tại Thánh địa xứ Phú Nhai.
Sự hiện diện của quý vị là niềm an ủi cho chúng tôi trong lúc đau buồn này.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân!

TM. GIA TANG
Cụ Bà: Nguyễn Thị Nụ
Trưởng Nam: Đinh Ngọc Quang

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi