GIÁO XỨ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 8/12/2017

Ngày đăng:06-12-2017 |11:41 AM | 1844 Lượt xem

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

QUAN THẦY ĐỆ NHẤT GIÁO PHẬN VÀ TUẦN CHẦU GIÁO XỨ PHÚ NHAI NĂM 2017

THỨ NĂM, NGÀY 7 THÁNG 12 NĂM 2017:
* Ban sáng: 5h00’: Thánh Lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh Đường
* Ban chiều:
- 14h30’: Giáo lý viên Giáo phận sinh hoạt
- 15h00’: Thánh đường chuông báo
- 16h00’: Chầu Thánh Thể
- 16h30’: Rước Kiệu Đức Mẹ xung quanh Thánh Đường - Thánh Lễ Kính Đức Mẹ,
Bổn mạng Giáo lý viên Giáo phận tại lễ đài - Thánh lễ do Cha Chính giáo phận chủ sự.
(Phục vụ Thánh Lễ: Giáo lý viên Giáo Phận đảm nhiệm)
- 19h30’: Chương trình canh thức - Diễn nguyện đến 22h00
(Giáo lý viên Giáo phận phụ trách)
* THỨ SÁU NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2017: NGÀY ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
* Ban sáng:
- 4h00’: Thánh đường chuông báo
- 5h00’: Thánh Lễ bên trong Thánh Đường (Giáo họ Thất Sự đảm nhiệm)
Sau Thánh lễ đặt Thánh Thể Chầu đến 8h30’.
- 9h00’: Đón Đoàn lễ nghi từ Trung tâm Mục vụ ra lễ đài, cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Quan thầy Đệ Nhất Giáo Phận do Đức Cha Tôma Giáo phận chủ sự.
+ Bài đọc I: Hội đồng Mục vụ Giáo Phận
+ Bài đọc II: Tu viện Đaminh
+ Lời nguyện: Đại diện các giới trong Giáo xứ: Gia trưởng, Hiền Mẫu, Huynh Đoàn, Ca Đoàn
* Đoàn Nam nhạc toàn xứ xếp hàng danh dự giữ trật tự để đón đoàn Lễ nghi ,
* Ca đoàn Hiệp nhất Giáo xứ hát Lễ
Kèn đồng toàn xứ đón Đoàn lễ nghi và phục vụ Thánh lễ
* Ban chiều:
- 13h00’: Đặt Thánh Thể Chầu đến 16h00’
- 16h00’: Cung nghinh Thánh Thể xung quanh Thánh đường.
Mời các đoàn hội toàn Giáo xứ tham gia.
- 17h00’: Thánh Lễ Tạ ơn - Giáo xứ đảm nhiệm
* THỨ BẢY, ngày 9/12/2017: BẾ MẠC
- 04h00’: Thánh đường chuông báo
- 05h00’: Thánh Lễ, sau Thánh Lễ Chầu tạ - Họ nhà xứ đảm nhiệm

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi