GIÁO XỨ

ĐỨC CHA GIUSE CHÂU NGỌC TRI - GIÁM MỤC GP. LẠNG SƠN - CAO BẰNG CHỦ SỰ THÁNH LỄ CHIỀU THỨ BẢY 12/5/2018 TẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG PHÚ NHAI

Ngày đăng:13-05-2018 |1:27 AM | 753 Lượt xem
Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi