GIÁO XỨ

GIÁO GIÁP ĐÔNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Ngày đăng:08-05-2017 |7:30 AM | 4915 Lượt xem

Theo thông lệ hàng năm, 4 Chúa Nhật của 4 tuần trong tháng 5 sẽ được phân công cho 4 giáp thuộc Giáo họ nhà xứ Phú Nhai. Năm nay, Chúa Nhật IV Phục Sinh là Chúa Nhật đầu tháng 5, Giáp Đông được phân công tổ chức rước

hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ.

Bấm vào đây để xem toàn bộ hình ảnh

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi