GIÁO HỌ

GIÁO HỌ THÔN ĐÔNG KHÁNH THÀNH 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ và KHUÔN VIÊN THÁNH ĐƯỜNG

Ngày đăng:13-08-2017 |3:01 PM | 2309 Lượt xem

GIÁO HỌ THÔNG MỪNG CÔNG XÂY DỰNG KHUÔN VIÊN THÁNH ĐƯỜNG.

Sáng nay  12 - 8 - 2017. Giáo họ Thôn Đông tổ chức Mừng công khuôn viên Thánh Đường và làm phép Đài Lòng Chúa thương xót, Đài Thánh Giu Se và 14 nơi đàng Thánh giá.

 

Bấm xem thêm hình ảnh

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi