GIÁO XỨ

GIÁO KHU THÁNH TÂM - XÓM ĐOÀI NHÂT MỪNG KÍNH QUAN THẦY

Ngày đăng:25-06-2017 |8:11 AM | 2196 Lượt xem

Sáng 23/6/2017 vào lúc 5h sáng Cha xứ cùng Cộng Đoàn Giáo Khu Thánh Tâm - Giáo xóm Đoài Nhất hiệp dâng hánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Quan Thầy.

 

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi