GIÁO XỨ

Giáp Bắc Mừng Lễ Kính Thánh Đaminh Đinh Đạt Tử Đạo Quê Hương

Ngày đăng:18-07-2018 |10:46 AM | 636 Lượt xem

Sáng sớm hôm nay vào lúc 4g15, Cộng đoàn Giáo Giáp Bắc tề tựu tại Nguyện đường Giáo xóm Bắc cùng với Hội Nam Nhạc, Ca Đoàn, Hội Ông Thánh Đạt nguyện kinh và xếp hàng, Thánh giá nến cao rước kiệu Ông Thánh Đaminh Đinh Đạt tới Vương Cung Thánh Đường. Cha Phó Giuse Nguyễn Văn Thịnh chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc Tiền Nhân trong giáo xóm tại Vương Cung Thánh Đường vào lúc 4g45'.

Xem thêm hình ảnh

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi