MEDIA

Kỷ niệm 10 Giám Mục Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh Quê Hương 30/9/2014 - Phần 2

Ngày đăng:19-05-2017 |4:49 AM | 2035 Lượt xem

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi