Liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai

  • Địa chỉ: Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định.
  • Điện thoại: 0917 612464 (Ô. Trùm Chính) - Fax: 
  • Email: giaoxuphunhai@gmail.com