GIÁO DÂN

TIN VUI - GIÁO XỨ PHÚ NHAI SẮP THÊM LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

Ngày đăng:16-04-2017 |9:14 AM

Thầy Đaminh Đinh Ngọc Cảnh - Đứng thứ 3 từ trái sang, hàng trên cùng

Chia sẻ

Ý kiến phản hồi