GIÁO XỨ
LỄ MẸ HẰNG CỨU GIÚP QUAN THẦY CĐXQ PHÚ NHAI TẠI HÀ NỘI
LỄ MẸ HẰNG CỨU GIÚP QUAN THẦY CĐXQ PHÚ NHAI TẠI HÀ NỘI
Mỗi khi tháng 6 về, lại nhắc nhở mỗi người con xa quê Phú Nhai tại Hà Nội nhớ về ngày lễ Mẹ hằng cứu giúp, quan thầy của cộng đoàn.
Xin cho chúng con được hiệp nhất với nhau mãi
Xin cho chúng con được hiệp nhất với nhau mãi
LẬY CHA, CHA ĐÃ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC GIAO HÒA CÙNG CHA. XIN CHO CHÚNG CON ĐƯỢC LÊN HIỆP NHẤT VỚI NHAU MÃI.
THƯ MỜI LỄ BỔN MẠNG CĐ XA QUÊ PN TẠI HÀ NỘI
THƯ MỜI LỄ BỔN MẠNG CĐ XA QUÊ PN TẠI HÀ NỘI
Mừng kính lễ bổng mạng Mẹ Hằng cứu giúp quan thầy cộng đoàn xa quê Phú Nhai tại Hà nội
CĐ XA QUÊ PHÚ NHAI TẠI HÀ NỘI CẦU NGUYỆN 8/6/2017
CĐ XA QUÊ PHÚ NHAI TẠI HÀ NỘI CẦU NGUYỆN 8/6/2017
Cầu nguyện hướng tới lễ kính Mẹ Hằng cứu giúp quan thầy cộng đoàn xa quê Phú Nhai