GIÁO XỨ
Grand Organ - Có 1 0 2 tại Phú Nhai, Đây là lý do
Grand Organ - Có 1 0 2 tại Phú Nhai, Đây là lý do
Đàn organ loại này được công ty Rodgers ở Mỹ thiết kế, sản xuất ở Mỹ, chuyên cho nhà thờ để ca lên các bài thánh ca ngọt ngào, du dương đưa lời Chúa thẫm đẫm tâm hồn con người.