GIÁO XỨ
THƯ MỜI - LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN XA QUÊ PHÚ NHAI TẠI HÀ NỘI 2018
THƯ MỜI - LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN XA QUÊ PHÚ NHAI TẠI HÀ NỘI 2018
Trân trọng kính mời Quý ông bà anh chị em Tới tham dự thánh lễ Mẹ Hằng cứu giúp - Quan thầy cộng đoàn xa quê Phú Nhai tại Hà Nội Thời gian: từ 14h30 đến 21h, ngày thứ 4, 27/6/2018 Địa điểm: Giáo xứ Th