GIÁO XỨ

Phú Nhai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nội thật nhà thờ

Ngày đăng:05-10-2019 |10:38 AM | 1342 Lượt xem

Hệ thống chiếu sáng được thiết kế bởi Công ty chiếu sáng Sài Gòn với nguồn kinh phí ủng hộ của một số anh em thanh niên  là những người con Phú Nhai tiến cúng. Ban Âm Thanh – Ánh Sáng giáo họ nhà xứ Phú Nhai thi công.

Công trình sẽ hoàn thành vào khoảng trung tuần tháng 10 năm nay.

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi