Giáo Phận Bùi Chu; Tĩnh Tâm; Phú Nhai...

Giới cha mẹ Bùi Chu - Phú Nhai tĩnh tâm
Giới cha mẹ Bùi Chu - Phú Nhai tĩnh tâm
Giới Gia trưởng và Hiền mẫu hai giáo hạt Phú Nhai –Bùi Chu đã được hướng dẫn tĩnh tâm bởi Ban Mục vụ Hôn nhân Gia đình và quý cha đặc trách vào thứ Năm, ngày 30/03/3017. Đây là hai giáo hạt cuối cùng