Hệ thống đèn đường xóm Đông

KHÁNH THÀNH ĐÈN ĐƯỜNG XÓM ĐÔNG
KHÁNH THÀNH ĐÈN ĐƯỜNG XÓM ĐÔNG
Sau thời gian nỗ lực thi công, nhờ sự đóng góp của bà con xóm Đông, làng Phú Nhai đã có hệ thống đèn đường tự động chạy theo đường trục chính của xóm