Cha Lễ

THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC CHA ĐAMINH ĐINH NGỌC LỄ
THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH LINH MỤC CHA ĐAMINH ĐINH NGỌC LỄ
Thánh lễ Tạ Ơn Kim Khánh Linh Mục Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ tại Giáo xứ Hà Nội - Tổng Giáo Phận Sài Gòn