GIÁO XỨ

THÁNH LỄ BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH TRƯỞNG HỘI ĐOÀN

Ngày đăng:16-01-2018 |3:58 AM | 2563 Lượt xem

Trong Thánh lễ sáng thứ Ba tuần 2 Thường niên, ngày 16 tháng 1 năm 2018, sau khi chia sẻ với cộng đoàn về những trăn trở, khó khăn khi đồng hành cùng với Ban Thường trực để đi đến quyết định lựa chọn nhân sự kiện toàn Ban Hành Giáo niên khóa 2017 - 2021, Cha xứ Giuse đã nối kết với bài đọc 1: khi Thiên Chúa đã sai Samuen đi chọn người để xức dầu theo ý của Thiên Chúa, cũng không chọn người theo lẽ thường tình của con người "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó" và đoạn Tin Mừng Mc 2, 23-28, Chúa nói "Ngày sa bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát" để vận dụng vào việc lựa chọn con người trong tổ chức giáo xứ để phục vụ con người và vì lợi ích của cộng đoàn.
Cuối Thánh lễ, Cha xứ đã công bố danh sách bổ nhiệm những chức danh Trưởng, Phó các đoàn hội của Giáo họ nhà xứ. 

 

 

(Từ trái hàng trên cùng)

Ô. Trung (Trùm Chánh) - Ô. Khải (Thư ký) - Cha xứ -  Ô. Phục (Quản đốc) - Ô. Huynh (Thủ quỹ)

Ô. Vượng (Bắc Nhạc) - Ô. Định(Huynh Đoàn) – Ô. Lượng (Nam Nhạc) – Ô. Lâm (Giới trẻ) – Ô. Kiên (Trưởng Khánh Tiết) – Ô. Cửu (Quản Thánh Đường) – Ô. Bình (Trưởng Âm Thanh + Ánh Sáng) Ô. Trung (Quản Nghĩa Binh) – Ô. Thông (Phó Khánh Tiết)

Ô. Hiến (Phó Âm thanh + Ánh sáng), Ô. Long (Tây Nhạc) - Ô. Cử (Trùm Phó Ngoại Vụ) – Ô. Hải (Giáo lý) – Ô. Hoàn (Phòng Thánh) – Ô. Hùng (Kiệu+Cờ)

Và những Ông Bà vắng mặt: Ô. Công (Ca Đoàn), Ô. Đức (Kẻ Liệt), Bà Thủy (Hiền mẫu)

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi