GIÁO XỨ

THÁNH LỄ CẦU HỒN TẠI THÁNH ĐỊA TU SỸ PHÚ NHAI - 2017

Ngày đăng:28-11-2017 |3:35 PM | 635 Lượt xem

Sáng nay 28-11-2017. Tại Thánh địa Linh mục và Tu sỹ Giáo xứ Phú nhai, Cha xứ, các cha xứ tiền nhiệm, các cha quê hương, cha phó xứ, các Dì Tu viện Đaminh Phú nhai và cộng đoàn trong giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh mục và các Tu sỹ đã an nghỉ tại giáo xứ Phú nhai.

Cha xứ Giuse Phạm Quang Vinh chủ tế - Cha quê hương Đa minh Trần Ngọc Đăng Phó giám đốc Đại chủng viện Đức mẹ Vô nhiễm Bùi chu Giảng lễ.

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong ngày lễ này.

Xem thêm hình

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi