GIÁO DÂN

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cụ Đaminh Đinh Bắc Tiên - Quê hương Giáo xóm Phụ, Phú Nhai

Ngày đăng:30-07-2020 |10:26 AM | 300 Lượt xem

Sáng nay vào lúc 4g45' 30/7/2020 con cháu Cụ Trùm Liệu và Cụ con cháu Lý tổ chức Thánh Lễ cầu cầu hồn cầu nguyện cho Cụ Đaminh Đinh Bắc Tiên - Quê hương Giáo xóm Phụ, Phú Nhai, mới qua đời tại Hoa Kỳ. Thánh lễ do Cha xứ Giuse Phạm Quang Vinh chủ sự tại Vươnng Cung Thánh Đường Phú Nhai.

Xem toàn bộ hình ảnh 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi