GIÁO XỨ

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO TỔ TIÊN ÔNG BÀ CHA MẸ - MỒNG 2 TẾT TÂN SỬU

Ngày đăng:14-02-2021 |5:50 AM | 452 Lượt xem
Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi