GIÁO DÂN

THÁNH LỄ GIỖ CỤ CỐ ĐAMINH và ROSA của Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Ngày đăng:30-07-2017 |12:39 PM | 3146 Lượt xem

Sáng này lúc 10giờ ngày 30/7/2017, tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - Quê hương cùng với Đức Cha Tôma Giáo Phận và Quý Tân Linh Mục giáo phận Xuân Lộc, quý Cha trong giáo phận và quý Cha quê hương Nhai đồng tế trong Thánh lễ cầu nguyện cho Cụ Cố Đaminh- Rosa, phụ mẫu của Đức Cha Đaminh nhân dịp lễ giỗ.

 

Xem thêm ảnh

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi