GIÁO XỨ

THÁNH LỄ TẠ ƠN 40 NĂM THÁNH CHỨC LINH MỤC - CHA XỨ GIUSE PHẠM QUANG VINH

Ngày đăng:03-02-2018 |1:11 AM | 2138 Lượt xem

Ngày lễ Đức Bà dâng con.

Vào lúc 9h30 sáng 02/02/2018, Cha chánh xứ Giuse Phạm Quang Vinh đã dâng Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 40 năm lãnh nhận Thiên chức Linh mục.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ, có quý Cha trong và ngoài giáo hạt, quý Cha quê hương, quý Cha cùng lớp với Cha Giuse và quý Thầy phó tế. Bên cạnh đó là sự hiện diện của gia đình huyết tộc, linh tông, quý chức và quý cộng đoàn giáo xứ Liên Thượng - quê hương của cha Giuse. Chung tâm tình tạ ơn với Cha quản hạt chánh xứ, quý Hội đồng mục vụ giáo hạt, quý chức và cộng đoàn giáo xứ Phú Nhai cũng hiệp lời cầu nguyện và chúc mừng.

Sau Thánh lễ, Cha xứ Giuse kính mời quý Cha, quý thầy, quý chức, quý ân thân nhân và cộng đoàn hiện diện chung chia bữa cơm tất niên tại Trung tâm mục vụ Giáo xứ.

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi