Thánh Tâm

GIÁO HỌ THÁNH TÂM MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU QUAN THẦY

Ngày đăng:26-06-2017 |3:06 PM

Chúa Nhật XII Thường Niên ngày 26/6/2017 - Giáo họ Thánh Tâm, Giáo xứ Phú Nhai Mừng Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu - Quan Thầy Đệ Nhất Giáo họ.Xem thêm hình

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi