Video
ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8/12/2012 - Thánh lễ Chính tiệc 3
ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8/12/2012 - Thánh lễ Chính tiệc 2
ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8/12/2012 - Thánh lễ Chính tiệc
Thánh lễ làm phép Dầu tại Đền Thánh Sa Châu - GP Bùi Chu 2017
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Phú Nhai 23.06.2016
Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai 2016
Giới trẻ Phú Nhai dâng hoa kính Đức Mẹ
Góc nhìn FlyCam - Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai
Thánh lễ truyền chức Linh mục Giáo Phận Bùi Chu 2016