GIÁO XỨ

TIN VUI: GIÁO HỌ NHÀ XỨ CÓ BAN HÀNH GIÁO MỚI - NIÊN KHÓA 2017 - 2021

Ngày đăng:13-01-2018 |9:01 PM | 2762 Lượt xem

Trong Thánh Lễ chiều hôm nay, Thứ Bảy ngày 13/01/2018, đã có nghi thức trao bằng mãn nhiệm cho quý chức Ban hành giáo họ nhà xứ Phú Nhai, niên khóa 2013 - 2017. Đồng thời Cha xứ cũng bổ nhiệm quý chức Thường Trực Ban Hành Giáo mới niên khóa 2017 - 2021.

Danh sách quý chức Thường Trực Ban Hành Giáo họ Nhà xứ Phú Nhai - Niên khóa 2017 - 2021

STT

TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1

Ông Giuse Đinh Văn Trung

1963

Trùm Chánh

2

Ông Đaminh Đinh Văn Cử

1957

Trùm Phó Ngoại Vụ

3

Ông Antôn Đinh Minh Lưỡng

1957

Trùm Phó Nội Vụ

4

Ông Giuse Đinh Công Khải

1972

Thư Ký

5

Ông Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh

1954

Thủ Quỹ

6

Ông Giuse Phan Thanh Phục

1951

Quản Đốc

Sau nhận bằng Bổ nhiệm từ Cha chánh xứ, đại diện các tân nhiệm, ông Trùm Giuse Đinh Văn Trung đã đọc lời tuyên thệ trước Cha xứ và cộng đoàn.

Một số hình ảnh Thánh lễ chiều hôm nay.

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi