XaQue

CỘNG ĐOÀN XA QUÊ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP PHÚ NHAI MỪNG LỄ BỔN MẠNG
LỄ BỔN MẠNG CỦA "MỘT CỘNG ĐOÀN KHÔNG BÌNH THƯỜNG" Sở dĩ cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, trong bài chia sẻ, cha gọi cộng đoàn Mẹ Hằng cứu giúp Phú Nhai như vậy là vì ngài thấy hiếm có cộng đoàn nào lại có sự
Hội Thảo Trước Lễ Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn Xa Quê Phú Nhai
Tại sao người ta chưa đến tham gia với cộng đoàn đông hơn, một tình trạng chung cần tỉnh táo đang bao phủ toàn giáo hội hiện nay!?